Zakład Fotograficzny Wejherowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.

Cookie

Strona korzysta z plików cookie. W ciasteczkach nie przetwarzamy żadnych danych użytkownika, a jedynie informacje techniczne. Możesz zablokować pliki cookie. Strona ma charakter informacyjny. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej strony, założymy, że jesteś z niej zadowolony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 ze zm.) Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera:  http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Nasza strona, jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów.  Wykorzystujemy technologie: statystyki Google Analytics, Automattic i Home.pl, czcionki Google oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka i Twittera. Polityki prywatności wymienionych firm można znaleźć na następujących stronach:

Google –  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Facebook – http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Automattic, Inc – https://automattic.com/privacy/
zenbox.pl https://zenbox.pl/files/polityka_prywatnosci_zenbox_pl.pdf

Nie stosujemy profilowania.

Sam decydujesz o formie kontaktu i zakresie pozostawionych danych:

Kontaktując się z nami metodami podanymi na stronie (adres e-mail, telefon) Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez nas oraz oświadcza, że informacje podane przez niego są zgodne z prawdą.

Podstawa prawna – art. 6 i 9 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Podstawa prawna:
• art. 6, art. 12 i 13 RODO,
• art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Podstawa prawna – art. 32 RODO.

Uprawnienia Użytkownika:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO.

Wyłączenie odpowiedzialności

a) Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawca, które zostały zamieszczone na stronach strony internetowej Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

b) Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Usługobiorców, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności.

c) Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony internetowej Usługodawcy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres jarekpranga@gmail.com

Dane adresowe

kontaktowe

Pranga Studio Jarosław Pranga

ul. 12 Marca 230, 84-200 Wejherowo

58 670 42 50 & 503 133 788
jarekpranga@gmail.com